Peter - Mengel.dk

Udsnit af maleri:


Victorine - sjælen er uskyldig, røgslør
Sideløbende med at jeg har malet elefanter, har jeg i mange år arbejdet med andre temaer. Nogle gange blandes det hele : ). 


En dejlig tur til Ålborg og et besøg i Budolfi Kirke gav massere stof til vinterens produktionOm Peter Mengel


De sidste år har Nyborg været min faste base, her bor jeg, her arbejder jeg, og her  nyder kontakten med mine elever og andre gode mennesker i byen.


En menneskealder nær Bagenkop på Langeland har lært mig at elske øen. Og Langeland spiller stadig en stor rolle for mig både privat og fagligt.


At udtrykke mig på papir og lærred har altid været en del af mit liv. Kreativiteten har dog også udfoldet  sig på mange andre måder blandet arkitektur, udsmykning og grafisk design. Nu er det alene malerie og undervisning der fylder.


Maleri

De sidste 30 år har mine malerier af elefanter fundet vej til struer og børneværelser og skabt glæde år efter år. Det er den respons jeg får, og det er jeg glad og taknemmelig for.


Undervisning

Gennem årene har jeg undervist meget i maleri.  At se udslip af livsglæde og begejstring har været drivkraften og motivationen. Der har været en pause, men nu tilbyder jeg igen kurser og denne gang i Nyborg i mit atelier i Nørregade.Undervisning i Akvarel
Jeg har undervist i akvarel i rigtig mange år. Elsker at viderebringe de mange grundlæggende teknikker, der ligger til grund for en god landskabsakvarel. Men nyder også at bibringe eleven nysgerrighed på akvarellens mange andre muligheder.


Undervisning i Akrylmaleri 

Teknikkerne er også vigtig her, men den største udfordring er hvad skal jeg male, hvad er meningsfyldt. Det er en livs lang berigende udfordring. Og det er en gave at kunne være til hjælp og støtte i den proces.Med venliog hilsen 


Peter Mengel

Værksted/atelier

Nørregade 34

5800 Nyborg